Monday, 24 February 2014

SEMESTER PENDEK DISEMBER 2013

Salam sejahtera,

Mohon Penasihat Akademik mengambil tindakan segera supaya menyenaraikan jumlah pelajar yang perlu menjalani kelas Semester Pendek Tahun 2014 bagi kursus-kursus yang disenaraikan oleh JP dan JPA di bawah :

Kursus yang ditawarkan oleh JPA

1 AE301 Communicative English 2 (Prasyarat wajib lulus AE101 Communicative English 1)
2. AE501 Communicative English 3 (Prasyarat wajib lulus AE301 Communicative English 2)
3. AA101 Pendidikan Islam
4.AA301 Tamadun Islam
5. AB102 Asas Pendidikan Moral

Kursus yang ditawarkan oleh JP

1. AW101 Occupational Safety & Health 1
2.PA305 AKPK’s Personal Financial Management
3. AS101 Softskills

Mohon Tuan/Puan memberi maklumbalas kepada saya atau JK Pendaftaran pada hari ini juga sebelum jam 3 petang.
Terima kasih.

Yang menjalankan tugas,
JK Pendaftaran Kursus

No comments:

Post a Comment