Monday, 10 February 2014

Deraf Jadual Peperiksaan Akhir Sessi Disember 2013

  1. Sukacita dimaklumkan bahawa Peperiksaan Akhir Selaras Politeknik KPM Sesi Disember 2013 akan dijalankan pada 6 - 25 April 2014.
  2. Sehubungan itu, pihak tuan/puan dipohon untuk memaklumkan dan memaparkan Deraf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Selaras Politeknik KPM Sesi Disember 2013 yang dilampirkan ini kepada pelajar untuk semakan ATAU melalui capaian laman web Jabatan Pengajian Politeknik (http://politeknik.gov.my) pada pautan PELAJAR > DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR POLITEKNIK SESI DEC 2013.
  3. Ruang memberi maklumbalas bagi deraf jadual ini hanya untuk tempoh 30 Jan – 16 Feb 2014.

No comments:

Post a Comment